foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
ul. Łukasińskiego 1/3
05-220 Zielonka


Tel. 22 771 05 20

Fax. 22 771 05 20

e-mail: 

 

NIP 125-166-07-11

REGON 368075406

W szkole  prowadzony jest monitoring, który ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochronę osób i mienia. Obejmuje on takie obszary jak: korytarze, szatnię, salę widowiskową, salę sportową oraz teren przyszkolny od strony ulicy Łukasińskiego.

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – REJESTR WEJŚĆ I WYJŚĆ - czytaj

KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca MONITORINGU WIZYJNEGOczytaj

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓWczytaj

 

KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku  (Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016). czytaj