foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Szkoła Podstawowa nr 4 z oddziałami przedszkolnymi  im. Stefana Kardynał Wyszyńskiego w Zielonce jest szkołą publiczną i działa na podstawie:

1. Aktu założycielskiego Szkoły Podstawowej nr 4 z oddziałami przedszkolnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Zielonce.    

2. Statutu Szkoły Podstawowej nr 4 z oddziałami przedszkolnymi 

3. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 329, z późn. zm.)

4. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z   późn.zm.)

Uchwała Nr XXXIII/292/17 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

 

1