foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Szkoła prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej rozliczającej się z budżetem Gminy Zielonka.

Nie posiada osobowości prawnej.

 

Szkoła dysponuje  powierzchnią w nieodpłatny zarząd nieruchomością, stanowiącą własność samorządową.

Powierzchnia nieruchomości gruntowej: 21760 m2

Powierzchnia terenów zielonych: 10920 m2

Powierzchnia terenów sportowych: 2082  m2