foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


  • Oferty pracy dla nauczycieli publikowane    przez gimnazjum za pośrednictwem serwisu internetowego- Extranetu w Mazowieckim Banku Ofert Pracy dla Nauczycieli, które są umieszczane na stronie Kuratorium Oświaty.
  • Dyrektor szkoły rozpatruje podania o pracę, które są przesyłane e-mailem, faksem lub przyniesione osobiście przez kandydata starającego się o pracę.

Podstawa prawna:

Kompetencje w zakresie zatrudniania nauczyciela posiada dyrektor szkoły lub placówki oświatowej (art. 39 ust. 3 pkt 1 ustawy z 7.09.1991 r. o systemie oświaty – t.j: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).