foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


 

Organami szkoły są:

  1. Dyrektor  szkoły - mgr Mirosława Wypchło       pobierz kompetencje

Wicedyrektor  -  mgr Renata Kindler
Wicedyrektor  -  mgr Barbara Zasada

 

2. Rada Pedagogiczna                                    pobierz kompetencje

3. Rada Rodziców                                           pobierz kompetencje

4. Samorząd Uczniowski                               pobierz kompetencje

Dodane załączniki:

Regulamin Rady Pedagogicznej
Regulamin Rady Rodziców
Regulamin Samorządu Uczniowskiego