Search

Projekt klasowy "Lektura w pudełku"

Omawianie lektury nie musi być nudne.

W listopadzie klasa 3c realizowała kilkudniowy projekt „Lektura w pudełku”. Podczas pracy z książką R. Pisarskiego pt. „O psie, który jeździł koleją”, odbyliśmy wirtualną wycieczkę po Włoszech, zgłębiając wiedzę o tym kraju. Wykonaliśmy również mapę Włoch, oznaczając poszczególne regiony. Uczyliśmy się włoskich słów, wykreowaliśmy opis Lampo, napisaliśmy list do zawiadowcy stacji oraz ogłoszenie o zaginięciu psa. Tworzyliśmy postać Lampo oraz stację kolejową w Marittimie. Wszystkie prace umieszczaliśmy w specjalnie przygotowanych pudełkach „Lekturnikach”.

Joanna Stępień

21.11.2021 r.