Projekty edukacyjne

Projekty realizowane w oddziałach przedszkolnych w roku 2022/2023

Roczny okres przygotowania przedszkolnego to niełatwy czas. Już nie przedszkolaki, jeszcze nie uczniowie... W nowej placówce, pełne zapału, dzieci zaczynają zupełnie nową przygodę. Jest sporo zabawy, ale i nauki. Aby rok przejściowy między dwoma tak ważnymi etapami w życiu naszych najmłodszych uczniów był łatwiejszy do zniesienia, w tym roku szkolnym nasze zeróweczki biorą udział w kilku projektach edukacyjnych, które poprzez zabawę, prace plastyczne oraz obcowanie z literaturą i inne wydarzenia kulturalne, w których dzieci wezmą udział, pozwolą im rozwijać umiejętności, potrzebne na dalszym etapie nauki.

Zachęcamy do zapoznania się z opisem naszych aktywności:

LOGO CZK 1 1

Międzynarodowy projekt czytelniczy „Lekturki spod chmurki.

Celem projektu jest przede wszystkim rozwijanie aktywności czytelniczej, doskonalenie aktywnego słuchania, pogłębianie wiedzy na temat Polski oraz wybranych krajów świata. Uczniowie pod kierunkiem nauczyciela wykonają po 4 zadania do każdego z trzech modułów projektu, które mają na celu pogłębianie wiedzy na temat wybranych krajów na kuli ziemskiej oraz ich piękna i różnorodności kultury i tradycji.

Nauczyciele biorący udział w projekcie: Emilia Malinowska

 

 maly mis w swiecie wielkiej literatury

 

Ogólnopolski projekt edukacyjny „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”

Projekt ten ma na celu rozwijanie i promowanie czytelnictwa. Ważnym jego modułem jest zachęcanie dorosłych do czytania dzieciom, włączenie w życie szkoły rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego oraz przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych.

Nauczyciele biorący udział w projekcie: Emilia Malinowska

 

 

terapia reki dla kazdego 

Ogólnopolski projekt edukacyjny „Terapia ręki dla każdego”

Projekt ten przede wszystkim spełnia funkcję terapeutyczną - usprawniającą i wzmacniającą organizm dziecka, profilaktyczną – zapobiega występowaniu nawykowych nieprawidłowości w rozwoju motoryki małej. W ramach tego projektu, w trakcie zajęć będziemy wspomagać dzieci w prawidłowym dążeniu do sprawności motoryki małej oraz czynności grafomotorycznych.

Szkolny koordynator projektu: Maja Holc

Nauczyciele biorący udział w projekcie: Emilia Malinowska, Maja Holc.

 

 

Ekotriki na kaciki

Ogólnopolski projekt z zakresu edukacji przyrodniczo-ekologicznej „Ekotriki na kąciki”

Projekt ma na celu wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie, kształtowanie pozytywnych cech charakteru (chęć niesienia pomocy innym, empatia, odpowiedzialność), aranżację kącików i ich wyposażenia z uwzględnieniem materiałów naturalnych i ekologicznych, jak również zrozumienie wzajemnej zależności człowiek – przyroda oraz jakże ważne wyrabianie emocjonalnego stosunku wobec natury i rozwijanie wrażliwości na potrzeby środowiska naturalnego.

Szkolny koordynator projektu: Emilia Malinowska

Nauczyciele biorący udział w projekcie: Emilia Malinowska, Maja Holc.

 

 

 z kultura mi do twarzy

Międzynarodowy projekt edukacyjny ” Z kulturą mi do twarzy”

Celem tego projektu jest tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki. Wykorzystanie tak wielu sfer ma za zadanie wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele).

Szkolny koordynator projektu: Emilia Malinowska

Nauczyciele biorący udział w projekcie: Emilia Malinowska, Maja Holc

 

Projekt "Zaproś mnie na lekcję

W klasie 2b od 1 klasy realizowany jest projekt "Zaproś mnie na lekcję". Jest to projekt, który narodził się z potrzeb dzieci. Mamy za sobą już lekcję z szachów przygotowaną przez Piotra, spotkanie z miłośnikiem pociągów- Frankiem, zajęcia plastyczne prowadzone przez Amelkę i Asię. W podróż w niezwykły świat matematyki zabrali klasę Antoś i Olek. Kilka dni temu lekcję o architekturze starożytnej Grecji poprowadził Marek. Nie zabrakło konspektu zajęć i ciekawych pomysłów na ich realizację. 

Magdalena Skibińska

1.06.2022 r.

Czytaj więcej: Projekt "Zaproś mnie na lekcję

Miniprojekt o szczęściu w 2b

Szczęście, czym jest?- zastanawiała się 2b w czasie trwania miniprojektu o szczęściu. Inspiracją do zajęć była książka pt. „Bajki, które uczą jak być szczęśliwym”. Dzieci obejrzały film animowany, poruszający temat szczęścia. Rutyną myślenia krytycznego „Widzę…Myślę…Zastanawiam się…” podzieliliśmy się naszymi wrażeniami, przemyśleniami i pytaniami wywołanymi doświadczeniem, jakim była obejrzana przez nas historia. Rozmawialiśmy o tym, co tak naprawdę może dać szczęście. Doszliśmy wspólnie do wniosku, że dla każdego szczęście oznacza coś innego. Stworzyliśmy kartki z pamiętnika o naszym najbardziej szczęśliwym dniu. Na koniec projektu powstało duże Owocowe Drzewo Szczęścia.

Magdalena Skibińska

7.04.2022 r.

Czytaj więcej: Miniprojekt o szczęściu w 2b

Projekt "Mały Ekolog"

Uczniowie klasy 3b wzięli udział w innowacji „Mały Ekolog” w programie „Wybieram wodę”. W ramach programu zostały zrealizowane następujące tematy:

· Woda cenniejsza niż złoto

· Ochrona zasobów wodnych

· Woda na talerzu; woda pełna smaku

Podczas przeprowadzonych zajęć uczniowie poznawali właściwości wody, stany skupienia, śledzili obieg wody w przyrodzie, eksperymentowali oraz stworzyli plakat jak należy oszczędzać ten drogocenny skarb.

 

Agnieszka Karkowska

Czytaj więcej: Projekt "Mały Ekolog"

Projekt " Z ortografią na TY"

Uczniowie klasy 3B dzielnie realizując projekt ortograficzny „Z ORTOGRAFIĄ NA TY” pokazali, iż żmudna dla wszystkich ortografia może być przyjemną zabawą.  Swoją przygodę ortograficzną zakończyli opracowaniem własnych plansz ortograficznych. Przy tym zadaniu wykazali się dużą wyobraźnią i kreatywnością. Wszyscy jednogłośnie stwierdziliśmy, że wyrazy z „ó” niewymiennym czy reguła -uje się nie kreskuje pozostaną na długo w naszej pamięci. Gratuluję wytrwałości w realizacji zadań!!!

 

Agnieszka Karkowska

15.03.2022 r.

Czytaj więcej: Projekt " Z ortografią na TY"

Strona 1 z 6