Konkursy

Regulamin Konkursu Wielkanocnego "Wielkanoc z 4-ką"

 Konkurs wielkanocny 2023 2

 

Regulamin III edycji konkursu plastycznego na najpiękniejszą pisankę wielkanocną.

 

ORGANIZATOR:

Szkoła Podstawowa nr 4 w Zielonce im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

 

Celem konkursu jest:

- propagowanie tradycji i folkloru związanych ze świętami wielkanocnymi;

- pogłębienie wiedzy na temat symboliki i i znaczenia ozdób wielkanocnych w obrzędowości ludowej;

- kultywowanie tradycji wielkanocnych;

- rozwijanie wyobraźni, piękna i kreatywności uczniów;

- prezentacja i popularyzacja dziecięcej i młodzieżowej twórczości plastycznej;

- stwarzanie okazji do rodzinnej działalności artystycznej oraz wymiany wiedzy na

temat zanikającego zwyczaju własnoręcznego robienia ozdób wielkanocnych.

 

Konkurs skierowany jest do:

- uczniów Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego nr 4 w Zielonce.

 

Konkurs oceniany będzie w trzech kategoriach:

- I kategoria: klasy 0 – III;

- II kategoria: klasy IV – VI;

- III kategoria: klasy VII – VIII.

 

Regulamin oraz warunki wzięcia udziału w konkursie

 1. Konkurs wielkanocny jest konkursem rodzinnym, każdy uczestnik ma za zadanie sam lub wspólnie z rodziną wykonać ręcznie pisankę wielkanocną wybraną dowolnie techniką.

 2. Uczestnik wykonuje tylko jedną pracę..

 3. Prace przekazane po terminie nie będą oceniane.

 4. Pracę należy zabezpieczyć oraz dołączyć do niej kartkę z pełnymi danymi uczestnika: imię i nazwisko, wiek, klasa uczestnika.

 5. O wyłonieniu zwycięzców konkursu zdecyduje Komisja Konkursowa powołana przez organizatora. Jury przy ocenie prac weźmie pod uwagę oryginalność, estetykę prac oraz nawiązanie do tradycji.

 6. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.

 7. W konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe dla zdobywców trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii wiekowej.

 8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania prac konkursowych.

 9. Informacje o wynikach oraz najciekawsze prace zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły oraz na szkolnym profilu FB.

 10. Wzięcie udziału w konkursie oznacza akceptację regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikację prac.

 11. Prace stają się własnością Organizatora.

 12. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.

 

Termin dostarczenia prac:

Ostateczny termin składania prac to 31 marca godz. 1200 . Prace należy składać do p. Emilii Malinowskiej (sala nr 6).

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 3 kwietnia, rozdanie nagród 4 kwietnia.

Konkurs Bóbr 2022

Głównym celem konkursu jest rozwój i kształtowanie myślenia algorytmicznego oraz popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną wśród wszystkich uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych.
Zadania są testowe. Aby rozwiązać zadanie należy wybrać jedną poprawną odpowiedź spośród na ogół czterech możliwych, wpisać odpowiedź w okienku lub wykonać inne czynności prowadzące do rozwiązania, o których jest mowa w zadaniu. Konkurs dla uczniów jest darmowy.
Więcej informacji o konkursie po adresem: https://www.bobr.edu.pl/

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 3 listopada do p. Łukasza Złotkowskiego

Ogólnopolski Konkurs Matematyczny „Puchacz Piotr”

Matematycy z klas 1-3 Szkoły Podstawowej nr 4 w Zielonce

 wszystkie ręce na pokład!!!

 Już 4 kwietnia 2022 odbędzie się I etap – szkolny  Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego „Puchacz Piotr”.

 • Drugi etap międzyszkolny odbędzie się 10 maja w Centrum MathRiders w Ząbkach
 • Trzeci etap  ogólnopolski – 6 czerwca w Warszawie

Wszystkich chętnych uczniów z naszej szkoły zachęcamy do wzięcia udziału, mocno trzymamy kciuki i pozdrawiamy.

 

Koordynator konkursu Agnieszka Karkowska

28.02.2022 r.

puchacz

III etap kuratoryjnego konkursu wiedzy o społeczeństwie 2021-2022

Uff!!!
Już za nami wojewódzki konkurs kuratoryjny z wiedzy o społeczeństwie.
23 lutego2022 roku uczeń naszej szkoły Igor Wiśniewski z klasy 8c brał udział w III etapie tego konkursu.
W II etapie uczestniczyło 346 uczniów z Mazowsza, do etapu wojewódzkiego zakwalifikowano tylko  95. Igor zajął  30 lokatę. Wspaniałe osiągnięcie, nagroda za realizacje swoich pasji, za olbrzymie zaangażowanie w dążeniu do własnego rozwoju i zdobywaniu wiedzy.
Gratulujemy Igorowi i pani Aleksandrze Czechowskiej nauczycielce historii i wos- u.
Teraz z  niecierpliwością czekamy na wyniki ostatniego czyli wojewódzkiego etapu !!!
                                                                       

Opracowała: wicedyrektor Barbara Zasada

23.02.2022 r.

 kuratorium

 

Powiatowy Konkurs Informatyczny

logo    Powiatowy Konkurs Informatyczny dla uczniów klas 7 i 8

Jesteś uczniem lub uczennicą klasy 7 i 8? Mieszkasz w powiecie wołomińskim? Informatyka jest Ci bliska? Sprawdź swoje umiejętności w konkursie!

Zapraszamy do udziału w pierwszej edycji Powiatowego Konkursu Informatycznego organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 4 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Zielonce.

Jest to inicjatywa wspierająca rozwój zainteresowań ogólnie pojętą informatyką młodzieży w wieku 14-15 lat (7 i 8 klasa szkoły podstawowej). W ramach konkursu uczniowie będą rozwiązywać zadania testowe i otwarte z zakresu zagadnień m.in.: oprogramowania biurowego, programów graficznych, programowania, podstawowej wiedzy z zakresu sprzętu komputerowego, a także bezpieczeństwa i zagrożeń wynikających z wykorzystania Internetu - rozszerzając zagadnienia z zakresu podstawy programowej szkoły podstawowej. Komisja w oparciu o uzyskany wynik punktowy wyłoni 3 zwycięzców, którzy uzyskali największą ilość punktów podczas rozwiązywania zadań.

Podczas gali podsumowującej konkurs odbędzie się wykład dotyczący praktycznych zagadnień z zakresu informatyki oraz wręczenie nagród i wyróżnień. Dodatkowo uczestnicy konkursu wraz z zaproszonymi gośćmi będą mieli możliwość uczestniczenia w grach i zadaniach logicznych, ćwiczeniach oraz pokazach praktycznego zastosowania TIK przygotowanych przez uczniów naszej szkoły. To spotkanie realizowane w konwencji pikniku naukowego ma na celu zaangażowanie i stymulowanie aktywności poznawczej młodzieży.

Konkurs został wpisany do kuratoryjnego wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, dzięki czemu zwycięzcy uzyskują dodatkowe punkty w rekrutacji do szkół średnich.

Patronat i główny sponsor konkursu: Burmistrz Miasta Zielonka.

Patronat medialny oraz ufundowanie rocznej prenumeraty dla zwycięzców: „Młody Technik”.

Patronat medialny oraz ufundowanie rocznej prenumeraty dla nauczycieli – opiekunów uczniów, którzy uzyskają pierwsze 3 miejsca: „TIK w Edukacji - magazyn innowacyjnych nauczycieli i dyrektorów szkół”.

Patronat nad konkursem objęli również: Polskie Biuro ECDL oraz Polskie Towarzystwo Informatyczne.

 

REGULAMIN KONKURSU

Strona 1 z 5