Search

Czytam sobie. Pierwsza klasa!

Projekt organizowany przez Centrum Edukacji i Wydawnictwo HarperCollins Polska we współpracy z programem Szkoła Ucząca Się realizowany był w klasach pierwszych od października 2020 r. do marca 2021 r. Program ma na celu zachęcić uczniów do nauki samodzielnego czytania, pokazać, że czas z książką może być przyjemny, ale też aktywny i twórczy. Czytanie to podstawowa umiejętność, która ma wpływ na sukcesy w szkole i poza nią, na rozumienie otaczającego świata, także pozytywne relacje z rówieśnikami. Celem działań jest budowanie w uczniach pasji czytelniczej poprzez różne zabawy i aktywności związane z książkami.