Search

Konkurs plastyczny

W ramach projektu Wojewody Mazowieckiego „Czyste Mazowieckie 2021”
finansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie został ogłoszony konkurs „W trosce o czyste powietrze”.
Celem konkursu jest przygotowanie przez uczniów szkół podstawowych
i ponadpodstawowych z województwa mazowieckiego plakatu związanego z ochroną
środowiska i tematem czystego powietrza.
Prace konkursowe można przesyłać do 20 listopada br. Spośród nadesłanych
plakatów komisja konkursowa wybierze dziewięć, które zostaną opublikowane na
stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (MUW) oraz zaprezentowane
w formie wystawy w arkadach budynku MUW.
Informacje o konkursie, w tym regulamin, dostępne są na stronie Mazowieckiego
Urzędu Wojewódzkiego

(https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/w-trosce-o-czystepowietrze--konkurs-na-plakat)

oraz na stronie Kuratorium Oświaty w Warszawie

(https://www.kuratorium.waw.pl/pl/informacje/aktualnosci/15975,W-trosce-o-czystepowietrze-konkurs-na-plakat.html).

Chętni uczniowie klas 6-8, którzy ukończyli 13 lat, zgłaszają się do pani Anny Gorzelany, nauczycielki plastyki.