Search

Projekt edukacyjny "Spójrz inaczej"

Projekt edukacyjny „Spójrz inaczej” ma charakter profilaktyczno-wychowawczy.  

 Projekt  realizowany w klasie 2 B.

Czas trwania – cały rok szkolny 2020/2021, w wymiarze 1 godzina tygodniowo.

Projekt oparty jest o bloki tematyczne:

- postrzeganie siebie i rozumienie swoich uczuć

- uczestnictwo w grupie rozwiązywanie problemów

- dbanie o swoje zdrowie

Głównym przesłaniem tego projektu jest kształtowanie u dzieci umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach szkolnych. Cyklicznie realizowane treści uczą dzieci zrozumieć samych siebie, wzmacniają poczucie własnej wartości dając poczucie bezpieczeństwa. Realizując projekt można dostrzec, iż dzieci lepiej funkcjonują w grupie rówieśniczej, nawiązują pozytywne relacje, potrafią ze sobą współpracować, są bardziej wrażliwe i empatyczne, oferują pomoc w trudnych sytuacjach.

Agnieszka Karkowska