Search

Projekt edukacyjny Europa i Ja

Klasy 2  biorą udział w Ogólnopolskim Projekcie edukacyjnym Europa i ja mającym na celu przybliżenie dzieciom wiedzy na temat krajów znajdujacych się w Europie. Poprzez udział uczestnicy zdobywają nowe doświadczenia, rozwijają zainteresowania oraz nawiązują współpracę z innymi szkołami. Klasa 2c poznaje Wielką Brytanię, a klasa 2d Szwecję.

Katarzyna Kochan