Search

Projekt matematyczny "Matematyka - kto w pracy liczy, mierzy i waży?"

Klasa 3b w roku szkolnym 2021/2022 realizuje projekt matematyczny "Matematyka - kto w pracy liczy, mierzy i waży?" pod patronatem Fundacji Uniwersytet Dzieci. Uczniowie realizując 6 bloków tematycznych sprawdzą jak z matematyki korzystają przedstawiciele różnych zawodów. Będą rozwijać wyobraźnię przestrzenną, projektowanie, jak również zaradność matematyczną. Każdy uczestnik projektu otrzymał swój indeks, w którym będzie zamieszczał krótkie informacji na temat odbytych zajęć. 

Agnieszka Karkowska