Projekty edukacyjne

Projekt pt. "Wirtualne podróże"

W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie klas drugich przystąpili do realizacji MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTY EDUKACYJNEGO ,,WIRTUALNE PODRÓŻE”. Projekt ma na celu pobudzenie aktywności poznawczej dzieci poprzez udział we wspólnych działaniach. Udział w projekcie zakłada kształtowanie postawy otwartości wobec świata i ludzi, poprzez poznanie geografii, przyrody, funkcjonowania społecznego i kultury różnych części świata. Jego integralną częścią jest uczestnictwo w lekcjach na żywo, w czasie których organizatorzy dzielą się autentycznymi doświadczeniami z podróży po świecie. W trakcie trwania projektu uczniowie będą rozwijać swoją wiedzę oraz z pomocą nauczycieli dzielić się nią z innymi.

Katarzyna Mioduszewska

Projekt ekologiczny "Moja Ziemia - mój dom"

Życie jest jak pajęczyna, a każda jej nitka składa się z różnych elementów -
rzek, oceanów, roślin, zwierząt...
Jeśli zniszczymy jedną nić tej pajęczyny, cała ulegnie zniszczeniu!”
 
Klasa 2b realizuje w roku 2021 projekt ekologiczny „Moja Ziemia – mój dom” .
Główne cele tego projektu to:
budowanie postawy szacunku dla przyrody;
- podejmowanie różnych działań na rzecz ochrony środowiska we własnym otoczeniu;
- zdobycie i poszerzenie wiedzy przez uczniów z zakresu edukacji ekologicznej;
- uświadamianie uczniom konieczności segregacji śmieci i korzyści z ponownego ich wykorzystania (recyklingu)
- promowanie zachowań proekologicznych

 

Podczas eko-pogadanek zwracamy szczególną uwagę na konieczność segregacji odpadów i możliwość ich ponownego wykorzystania (recyklingu). Uczestniczyliśmy w zajęciach warsztatowych na temat zagrożeń dla naszego środowiska. Uczniowie wykonali  ciekawe plakaty -„Śmieci segregujesz, ziemię ratujesz”. Załączamy najciekawsze prace.

Agnieszka Karkowska
Czytaj więcej: Projekt ekologiczny "Moja Ziemia - mój dom"

„Bądź kumplem, nie dokuczaj”

W roku szkolnym 2020/2021 nasza szkoła przystąpiła do kampanii społecznej organizowanej przez Cartoon Network – „Bądź kumplem, nie dokuczaj”. Jej celem jest propagowanie koleżeńskich, życzliwych zachowań wśród dzieci.
Temat życzliwości był poruszany na trzech poziomach:
-w stosunku do siebie – jak mogą zadbać o własny dobrostan i być odpowiedzialnym/odpowiedzialną za siebie;
-w stosunku do innych – co zrobić, by inni czuli się przy dobrze,
-we wspólnocie – jak tworzyć w najbliższym otoczeniu (np. w grupie szkolnej, klasowej) miejsca życzliwości, w których każda osoba jest widoczna, wzmacniana, włączana
i współpracująca.
Kampania oprócz uświadamiania negatywnych konsekwencji, jakie niesie za sobą dokuczanie, promuje postawę reagowania i promowania przyjaznych zachowań wśród młodych ludzi. 

Julita Jurecka

Międzynarodowy projekt pt. „Czytam z klasą lekturki spod chmurki”.

W roku szkolnym 2020/2021 klasy 2a i 3a biorą udział w międzynarodowym projekcie, mającym na celu rozwijanie aktywności czytelniczej u najmłodszych uczniów. Czytanie rozbudza wyobraźnię czytelniczą a połączone z zabawą i wykonywaniem prac plastycznych sprawia, że lektury zaczynają się kojarzyć z czymś przyjemnym. Tegoroczna edycja projektu dodatkowo nakierowana jest na problem zanieczyszczenia środowiska, co podnosi świadomość dzieci w tym temacie.

Emilia Malinowska

Monika Jeziorska

Czytaj więcej: Międzynarodowy projekt pt. „Czytam z klasą lekturki spod chmurki”.

Projekt edukacyjny "Ludzie listy piszą"

W ramach projektu w roku szkolnym 2020/2021 piszemy listy do naszych rówieśników ze Szkoły Podstawowej w Przyszowie na Podkarpaciu.
Na dobry początek napisaliśmy pocztówki, które wysłała już nasza wychowawczyni. Wykonaliśmy je samodzielnie. Z niecierpliwością czekamy na korespondencję zwrotną.
Pisanie pocztówek i listów należy do rzadkości. To tradycyjny zwyczaj porozumiewania się, który w dobie portali społecznościowych, internetu po prostu zanika. A przecież bez wątpienia stanowić może świetną zabawę, nietuzinkową formę nauki geografii. Poprzez pisanie listów uczymy się opisywać przyrodę, postaci czy przedmioty, uczymy się samej konstrukcji listu. Jest to sposób na przybliżenie zasady działania poczty. To również możliwość nawiązania kontaktu z rówieśnikami, otwieranie się na świat i nowe przyjaźnie. Poprzez pisanie listów rozwijamy wyobraźnię i kreatywność.
Mamy nadzieję, że w przyszłości będziemy mogli zaprosić zaprzyjaźnioną klasę ze szkoły na Podkarpaciu do Zielonki. Czekamy też na lepsze czasy, abyśmy mogli udać się na Pocztę i samodzielnie wysłać listy.

Joanna Stępień

Czytaj więcej: Projekt edukacyjny "Ludzie listy piszą"

Strona 4 z 6