Projekty edukacyjne

Międzynarodowy Projekt Czytelniczy ,,Magiczna moc bajek” czyli bajkowa podróż do krainy wartości i dziecięcej wyobraźni

"Jeśli chcecie, żeby wasze dzieci były inteligentne, czytajcie im bajki.
Jeśli chcecie, żeby były bardziej inteligentne, czytajcie im więcej bajek."

Albert Einstein

Projekt realizowany od października 2020 r. do maja 2021 r. jest odpowiedzią na realizację kierunku polityki oświatowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2020/2021 tj. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych oraz założeń podstawy programowej. Głównym celem Projektu jest promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni jako sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka oraz kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym wobec osób z niepełnosprawnością.

 

Mali matematycy. Gdzie kryje się matematyka?

"Matematyka, to umiejętność rozwiązywania problemów.
Jej wartość jest tak ogromna, że nazywana jest : królową nauk".

Mali matematycy to projekt pod patronatem Uniwersytetu Dzieci. Celem akcji jest odkrywanie z uczniami praktycznego zastosowania matematyki, wykształcanie wyobraźni oraz intuicji matematycznej.Ma wspomagać i wspierać dziecięce rozumowanie bez podawania gotowych definicji. Opiera się na założeniu nauki poprzez zabawę, doświadczenia, eksperymenty i działanie za pomocą Wyzwala to dużo radości i podnosi wiarę w siebie. W projekcie uczestniczą klasy pierwsze. Projekt zaplanowany jest na cały rok szkolny 2020/2021.

Czytam sobie. Pierwsza klasa!

Projekt organizowany przez Centrum Edukacji i Wydawnictwo HarperCollins Polska we współpracy z programem Szkoła Ucząca Się realizowany był w klasach pierwszych od października 2020 r. do marca 2021 r. Program ma na celu zachęcić uczniów do nauki samodzielnego czytania, pokazać, że czas z książką może być przyjemny, ale też aktywny i twórczy. Czytanie to podstawowa umiejętność, która ma wpływ na sukcesy w szkole i poza nią, na rozumienie otaczającego świata, także pozytywne relacje z rówieśnikami. Celem działań jest budowanie w uczniach pasji czytelniczej poprzez różne zabawy i aktywności związane z książkami. 

Czytanie ma moc

 Głównym celem akcji, w której biorą udział nasze pierwszaki w roku szkolnym 2020/2021, jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa wśród dzieci na podstawie wartościowych, niosących walory edukacyjne książek wydawnictwa Znak Emotikon, które jednocześnie dostarczają dzieciom radości, rozwijają wyobraźnię i zachęcają do czytania. Akcja trwa jeden rok szkolny, od października do czerwca. Czytanie ma moc, a nawet supermoce, które właśnie dzięki książkom można rozwijać, wzmacniać i pielęgnować: moc słów, siłę wyobraźni, supermoc przygody.

Strona 6 z 6