Projekty edukacyjne

TYDZIEŃ DLA NIEPODLEGŁEJ

II edycja projektu
W listopadzie 2020r. uczniowie naszej szkoły przystąpili do projektu edukacyjnego „Tydzień dla Niepodległej”
Celami projektu było:
-upamiętnienie rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości;
-budzenie zainteresowań historią i dziedzictwem kulturowym naszego kraju;
-kształtowanie świadomości patriotycznej i obywatelskiej;
-rozwijanie i wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej oraz przynależności do rodziny i kraju pochodzenia;
-kształtowanie więzi z krajem ojczystym oraz szacunku dla własnego państwa;
-wpajanie ogólnoludzkich zasad moralnych i humanistycznych;
-wzbudzanie u dzieci poczucia dobra, piękna, prawny i godności;
-dostarczanie pozytywnych wzorców osobowych;
-promowanie inspirujących rozwiązań metodycznych.
Projekt został podzielony na różne aktywności, zwane „tropami”. Wykonując kolejne tropy nasze klasy zyskały tytuł „Klasy Niepodległości”.

Julita Jurecka

Projekt Edukacyjny ‘’Emocja”

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny ‘’Emocja” Klasa 1b bierze udział w roku szkolnym 2020/2021 w MIĘDZYNARODOWYM PROJEKCIE EDUKACYJNYM ‘’EMOCJA’’ wspierającym rozwój emocjonalny i społeczny dzieci oraz młodzieży. Jest on skierowany m.in. do uczniów szkół podstawowych. Główne cele projektu to: kształtowanie postaw społecznych u dzieci, rozbudzanie w nich wiary w siebie i własne możliwości, wychowanie do wartości takich jak empatia, wyrozumiałość, szacunek i wrażliwość, aktywizacja i integracja zespołu klasowego. Projekt składa się z pięciu modułów: „KREATYWNOŚĆ”, „WYOBRAŹNIA”, „MOC SŁÓW”, „EMPATIA” oraz „OSWAJANIE STRACHU”. Projekt będzie realizowany w klasie 1b od 2 września 2020 r. do 13 czerwca 2021 r. jako innowacja pedagogiczna.

Magdalena Skibińska

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Misiowe podróże po Polsce’’

Cudze chwalicie, swojego nie znacie …” - tyle jest pięknych miejsc w Polsce, nieodkrytych, nieznanych...

Klasa 1b w roku szkolnym 2020/2021 bierze udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Misiowe podróże po Polsce”.  Projekt „Misiowe podróże po Polsce” powstał z myślą o najmłodszych uczniach klas I-III. Głównym jego celem jest poznanie miast, wsi oraz ciekawych miejsc w Polsce. W pierwszym tygodniu września ze Szkoły Podstawowej nr 14 im. Jana Brzechwy w Elblągu wyruszyło w podróż 17 pluszowych misiów z  pamiętnikami podróżnika. Misie będą zwiedzały cały kraj według ustalonego harmonogramu. Dwa razy w miesiącu każdy pluszak odwiedzi dwie szkoły. Zadaniem szkoły (klasy), która będzie gościła misia, będzie przekazanie najważniejszych informacji o swoim mieście bądź okolicy. Uczniowie wraz z nauczycielem odpowiedzialnym za projekt w danej szkole będą mieli za zadanie zrobić swój wpis do pamiętnika podróżnika. Do projektu zgłosiło się 275 szkół. Klasa 1b czeka na misia Ludwika.

Magdalena Skibińska

 

misiowe

„Lubię siebie” - klasowy projekt edukacyjny w klasie 1b

W roku szkolnym 2020/2021 w klasie 1b realizowany jest projekt edukacyjny Lubię siebie. Ma on na celu  m.in.: wzmacnianie poczucia własnej wartości, rozwijanie świadomości o posiadanych mocnych stronach, rozwijanie samooceny. Projekt realizowany jest warsztatowo. Tematy warsztatów to m.in.: JESTEM WAŻNY, MOJE SUPERMOCE, JA I INNI, DRABINA SUKCESU, MAM ODWAGĘ. 

Magdalena Skibińska

Czytaj więcej: „Lubię siebie” - klasowy projekt edukacyjny w klasie 1b

„Mali inżynierowie"

Klasa 3a uczestniczy w projekcie edukacyjnym „Mali inżynierowie” Uniwersytetu Dzieci. Uczniowie rozwijają manualne umiejętności, planują i realizują własne prace oraz współdziałają w grupie i wykonuje przedmioty użytkowe, w tym dekoracyjne i modele techniczne. Zajęcia dostarczają dzieciom wiele radości i pozytywnych emocji. Projekt trwać będzie przez cały rok szkolny 2020/2021.

Monika Jeziorska

Czytaj więcej: „Mali inżynierowie"

Projekt edukacyjny „Kto czyta, nie błądzi”

Głównymi celami tego projektu jest:

- rozbudzanie zainteresowań czytelniczych;

- wzbogacanie słownictwa, doskonalenie techniki czytania;

- rozwijanie twórczości literackiej; rozwijanie współpracy z rodzicami;

 

W trakcie realizacji projektu, na jesieni 2020 r., dzieci z klasy 2b prowadziły dzienniczki czytelnicze, tworzyły własne książeczki, brały udział w quizach i zabawach. W projekt zaangażowani byli również rodzice, którzy czuwali nad systematycznością czytania przez dzieci wybranych książek. Można zauważyć pozytywne efekty. Dzieci bardzo chętnie korzystają z księgozbioru szkolnego. Wielkie brawa!

Agnieszka Karkowska

Czytaj więcej: Projekt edukacyjny „Kto czyta, nie błądzi”

Projekt edukacyjny "Spójrz inaczej"

Projekt edukacyjny „Spójrz inaczej” ma charakter profilaktyczno-wychowawczy.  

 Projekt  realizowany w klasie 2 B.

Czas trwania – cały rok szkolny 2020/2021, w wymiarze 1 godzina tygodniowo.

Projekt oparty jest o bloki tematyczne:

- postrzeganie siebie i rozumienie swoich uczuć

- uczestnictwo w grupie rozwiązywanie problemów

- dbanie o swoje zdrowie

Głównym przesłaniem tego projektu jest kształtowanie u dzieci umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach szkolnych. Cyklicznie realizowane treści uczą dzieci zrozumieć samych siebie, wzmacniają poczucie własnej wartości dając poczucie bezpieczeństwa. Realizując projekt można dostrzec, iż dzieci lepiej funkcjonują w grupie rówieśniczej, nawiązują pozytywne relacje, potrafią ze sobą współpracować, są bardziej wrażliwe i empatyczne, oferują pomoc w trudnych sytuacjach.

Agnieszka Karkowska

 

Strona 5 z 6